Kurikulum

No

Komponen

Kelas dan Alokasi Waktu

Keterangan

A

  Mata Pelajaran

VII

VIII

IX

 

 

  1.   Pendidikan Agama

3

3

3

 

 

  2.   Pendidikan Kewarganegaraan

3

3

3

 

 

  3.   Bahasa Indonesia

6

6

6

 

 

  4.   Bahasa Inggris

4

4

4

 

 

  5.   Matematika

5

5

5

 

 

  6.   Ilmu Pengetahuan Alam

5

5

5

 

 

  7.   Ilmu Pengetahuan Sosial

4

4

4

 

 

  8.   Seni Budaya

3

3

3

 

 

  9.   Pendidikan Jasmani

3

3

3

 

B

  Muatan Lokal

 

 

 

 

 

  1.   Prakarya / Budaya Banjar

2

2

2

 

 

  2.   Pendidikan Al Qur’an

1

1

1

 

C

  Pengembangan diri *

--

--

--

 

D

  Bimbingan Konseling

1

1

1

 

 

  Jumlah

40

40

40

 


Terakhir diperbaharui: Minggu, 12 April 2020, 03:02